Witamy w LITTLE HANDS! Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką.
Zapraszamy do nas na facebooka.Kraina Tańca.
Zajęcia dodatkowe
Pokaż:

W naszej ofercie posiadamy zajęcia dodatkowe:

-język angielski

-zajęcia korekcyjne

-zajęcia taneczne

 

Little Hands
Czynności opiekuńcze, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Czynności opiekuńcze, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela Little Hands Prowadzone: Pani Weronika lub Ania, zajęcia ogólnorozwojowe związane z tematyką danego tygodnia, przeplatane zabawą swobodną, łączenie zadań dydaktycznych, manualnych i ruchowych. Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 
Czynności opiekuńcze, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela Little Hands  

Czynności samoobsługowe i rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych Little Hands PRZEWIJANIE ORAZ PIELĘGNACJA DZIECKA, MYCIE RĄCZEK Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 
Czynności samoobsługowe i rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych Little Hands PRZEWIJANIE ORAZ PIELĘGNACJA DZIECKA, MYCIE RĄCZEK Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 
Czynności samoobsługowe i rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 

Ćwiczenia poranne- realizacja podstawy programowej Little Hands Zestaw zabaw i ćwiczeń wprowadzający do zajęć właściwych, prowadzonych z zastosowaniem różnorodnych metod wczesnego wspomagania rozwoju (m. in. elementy: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metody Vojty); Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Edukacja matematyczna Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA, POLONISTYCZNA, PRZYRODNICZO- SPOŁECZNA Little Hands Realizacja podstawy programowej z zakresu podanych obszarów. Zajęcia mają na celu poznanie, utrwalenie i opanowanie zagadnień oraz umiejętności z danego obszaru tak, by po ich utrwaleniu Dziecko spełniało kryteria zawarte w dokumencie badającym gotowość szkolną. Dostępne w grupach:
Żabki 5-6 latki
 

Edukacja polonistyczna Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Edukacja przyrodniczo- społeczna Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
I LOVE BOO- multisensoryczna nauka języka angielskiego {poziom B] Little Hands Multisensoryczne (wielozmysłowe, polisensoryczne lub wielokanałowe) uczenie się pozwala angażować więcej niż jeden kanał sensoryczny w celu przetworzenia informacji nabywanych podczas nauki. Każdy człowiek już od urodzenia w sposób naturalny zdobywa wiedzę o świecie, badając go wszystkimi zmysłami. Małe dzieci wykazują szczególną potrzebę eksplorowania otoczenia nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale przede wszystkim dotyku, a nawet węchu i smaku. Aktywizacja wszystkich zmysłów znacznie podnosi efektywność nauczania (Iluk, 2006). Informacja uzyskana wielotorowo jest lepiej zrozumiana i zapamiętywana. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu liczby kanałów, którymi nowa informacja dociera do kory mózgowej. Proces dydaktyczny staje się bardziej zróżnicowany i atrakcyjny, dzięki czemu jego uczestnicy odczuwają pozytywne emocje związane z daną aktywnością, co z kolei pomaga im lepiej zapamiętać to doświadczenie oraz przyswoić nową wiedzę. Specjaliści podkreślają, że właśnie bezpośrednie doświadczenie i zdobywanie informacji przez działanie przynoszą najlepsze efekty w nauczaniu (Baines, 2008). Dzięki stosowaniu zabaw i ćwiczeń aktywizujących 7 wszystkie zmysły podczas zajęć, nauczyciel przyczynia się również do rozwijania wszystkich typów inteligencji dzieci2. To z kolei prowadzi do równomiernego stymulowania obu półkul mózgowych i skutkuje wysokim poziomem efektywności nauczania – dzieci lepiej pamiętają zdobytą wiedzę. Nauczanie przebiegające wielozmysłowo rozwija umiejętności: samodzielnego uczenia się, pracy w zespole, przezwyciężania trudności, planowania i organizowania pracy własnej bądź grupowej (…) sprzyja lepszemu poznawaniu siebie, budowaniu więzi w grupie oraz jest przyjazne dla dzieci, które wykazują specyficzne trudności w uczeniu się (Kotarba-Kańczugowska, 2010, s. 8). Fundamentem nauczania wielozmysłowego jest rozróżnienie trzech podstawowych kanałów sensorycznych, za pośrednictwem których dzieci odbierają bodźce oraz płynące do nich informacje (Kotarba-Kańczugowska, 2010): • wzrokowego, • słuchowego, • kinestetycznego. Ostatnia z wymienionych modalności bywa również rozdzielana na dwa podtypy (Szplit, 2016): • czuciowy, • ruchowy. W niniejszym programie będę odnosić się do bardziej szczegółowego podziału, uwzględniającego cztery typy sensoryczne. Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 

j angielski żłobek Little Hands Dostępne w grupach:
Jeżyki
 
Język angielski Little Hands Zajęcia językowe z native speaker'em Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Mycie ząbków Little Hands Dostępne w grupach:
Jeżyki
 

Rytmika Little Hands Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki, Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Schodzenie się Dzieci- zabawy według zainteresowań Dzieci Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Schodzenie się dzieci- zabawy według zainteresowań dzieci wspomagane przez nauczyciela Little Hands Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 

spacer żłobek Little Hands WERANDOWANIE GRUPA RYBEK, Dostępne w grupach:
Rybki
 
Spacer/ Obserwacja przyrody Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Spacer/ Obserwacja przyrody Little Hands Dostępne w grupach:
Jeżyki
 

Start with Fluffy- język angielski
Little Hands Naukę języka angielskiego umili Dzieciaczkom przemiły stworek Fluffy, który zapozna ich ze swoim językiem, nauczy zwrotów, słówek i reakcji językowych, ułatwiających kontakty społeczne w późniejszym codziennym życiu.  
Taniec- Kraina Tańca
Little Hands JESTEM 2-LATKIEM A JUŻ TAŃCZĘ! Dziecko od najmłodszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Dla niego taniec jest naturalną swobodą ruchów - lekko biega na paluszkach, chętnie skacze, kołysze się, obraca - mimo że nikt go tego nie uczył! Bo każde dziecko obdarzone jest bogatą wyobraźnią ruchową. Właściwie rozwijana przyniesie wspaniałe efekty w rozwoju fizycznym i psychicznym. Na zajęciach dziecko będzie prowadzone krok po kroku przez różnorodne ćwiczenia rytmiczne, zabawy taneczne, improwizacje ruchowe, osłucha się z różnego rodzaju muzyką. Taniec ma być w tym wieku zabawą, która kształtuje, rozwija, a jednocześnie relaksuje. Poprzez kontakt z grupą rówieśników zajęcia są doskonałą formą przygotowującą dziecko do pójścia do przedszkola. Formuła zajęć polega na wspólnej zabawie taneczno – ruchowej malucha z opiekunem - mamą, tatą, babcią czy nianią.  
Taniec- Kraina Tańca
Little Hands Kraina tańca oferuje zajęcia dla dzieci 3,4,5,6 - letnich w czasie pobytu w przedszkolu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nasza oferta obejmuje zajęcia - Taneczne - Rytmiczno-taneczne - Zumbatomic Taneczne prowadzone w formie zabaw ruchowo-muzycznych, zakładając naukę tanecznych układów grupowych do różnorodnych rodzajów muzyki. Podczas zajęć tanecznych uczymy układów z zakresu różnych stylów tańca takich jak: taniec kowbojski, walc, taniec disco, elementy hip-hop, elementy tańca towarzyskiego, tańce irlandzkie, greckie itp. W czasie trwania zajęć przygotowywane są choreografie, które następnie wykorzystywane są na imprezach przedszkolnych. Program zawiera w szczególności takie elementy jak: - umuzykalnienie oraz rozpoznawanie rytmów - zdobycie przez dzieci podstawowych umiejętności związanych z koordynacją i estetyką ruchu ciała - podstawy tańca - nauka różnych stylów tańca - pobudzenie twórczości artystycznej dziecka - rozwijanie poczucia rytmu Rytmiczno-taneczne, których celem jest rozwinięcie poczucia rytmu, słuchu a także uwrażliwienie na świat muzyki. Zajęcia są doskonała zabawą dla dzieci i ogromnym pożytkiem dla całego przedszkola. Zumbatomic to Zumba Fitness dla dzieci. Zajęcia te zacierają granice pomiędzy fitness'em a rozrywką. Młodzi tancerze mają możliwość wkroczenia w świat fitness’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach! Zumbatomic promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumbatomic dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumbatomic pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.  

Taniec- Kraina Tańca
Little Hands Kraina tańca oferuje zajęcia dla dzieci 3,4,5,6 - letnich w czasie pobytu w przedszkolu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez specjalistów z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Nasza oferta obejmuje zajęcia - Taneczne - Rytmiczno-taneczne - Zumbatomic Taneczne prowadzone w formie zabaw ruchowo-muzycznych, zakładając naukę tanecznych układów grupowych do różnorodnych rodzajów muzyki. Podczas zajęć tanecznych uczymy układów z zakresu różnych stylów tańca takich jak: taniec kowbojski, walc, taniec disco, elementy hip-hop, elementy tańca towarzyskiego, tańce irlandzkie, greckie itp. W czasie trwania zajęć przygotowywane są choreografie, które następnie wykorzystywane są na imprezach przedszkolnych. Program zawiera w szczególności takie elementy jak: - umuzykalnienie oraz rozpoznawanie rytmów - zdobycie przez dzieci podstawowych umiejętności związanych z koordynacją i estetyką ruchu ciała - podstawy tańca - nauka różnych stylów tańca - pobudzenie twórczości artystycznej dziecka - rozwijanie poczucia rytmu Rytmiczno-taneczne, których celem jest rozwinięcie poczucia rytmu, słuchu a także uwrażliwienie na świat muzyki. Zajęcia są doskonała zabawą dla dzieci i ogromnym pożytkiem dla całego przedszkola. Zumbatomic to Zumba Fitness dla dzieci. Zajęcia te zacierają granice pomiędzy fitness'em a rozrywką. Młodzi tancerze mają możliwość wkroczenia w świat fitness’u dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach! Zumbatomic promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumbatomic dzieci uczą się tańca, koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumbatomic pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.  
Zabawa swobodna Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki
 
Zabawa swobodna Little Hands DZIECI DOBIERAJĄ SOBIE ZABAWY NA KTÓRE MAJĄ OCHOTĘ POD KONTROLĄ OPIEKUNKI. ORGANIZUJĄ SOBIE TEMATYCZNE KONCIKI ZABAW, UKŁADAJĄ PUZZLE, TWORZĄ KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW, ZABAWY W DOM, LEKARZA, FRYZJERA ... Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 

Zabawa swobodna Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki 5-6 latki
 
Zabawy relaksacyjno- wyciszające Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zabawy relaksacyjno- wyciszające Little Hands ZAJĘCIA GRUPOWE ZWIĄZANE ZE SŁUCHANIEM BAJEK, MUZYKI RELAKSACYJNEJ, ODGŁOWSÓW PRZYRODY Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 

Zabawy z językiem angielskim Little Hands Zajęcia polegające na osłuchaniu się z językiem angielskim. Śpiewnie piosenek ,oglądanie książeczek . Dostępne w grupach:
Jeżyki
 
Zabawy z gimnastyką Little Hands Zabawy ruchowe z dziećmi mające na celu poprawienie kondycji . Dostępne w grupach:
Rybki
 
Zabawy z muzyką i tańcem Little Hands Zabawy przy muzyce polegające na tańczeniu ,śpiewaniu i pokazywaniu. Dostępne w grupach:
Rybki
 

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze wg tematyki rozpisanej przez nauczyciela Little Hands Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 
Zajęcia edukacyjno- wychowawcze: realizacja podstawy programowej Little Hands Blok zajęć, wynikających z zadań programowych, powiązanych ze sobą tematycznie, adekwatnie do panującej pory roku oraz świąt. Szczegółowe informacje, dotyczące tematu dnia oraz przebiegu zajęć znajdują się w panelu "Plan zajęć". Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia gimnastyczne Little Hands ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE Z CAŁĄ GRUPĄ, WYKONYWANIE ĆWICZEŃ, ZABAWY RUCHOWE ZGODNIE Z PLANEM PROWADZĄCEGO ZA POMOCĄ: woreczków, szarf, piłek, obręczy, toru przeszkód MAJĄCE NA CELU POPRAWIĆ SZYBKOŚĆ, ZWINNOŚĆ, WZMOCNIĆ SIŁĘ RAMION, NÓG I TUŁOWIA Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki, Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 

Zajęcia integracyjne Little Hands ZAJĘCIA GRUPOWE MAJĄCE NA CELU ZINTEGROWANIE GRUPY, WSPÓLNE PRZYWITANIE PIOSENKĄ, WSPÓLNA ZABAWA Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 
Zajęcia integracyjno- ruchowe z wykorzystaniem el. Metody Vojty Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia korekcyjne Little Hands WSPOMAGAJĄ PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAWY CIAŁA, DZIECI WYRABIAJĄ W SOBIE WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ KOORDYNACJĘ, BUDUJĄ UCZUCIA SPOŁECZNE ORAZ WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ INTELEKTUALNY Dostępne w grupach:
Jeżyki
 

Zajęcia literackie Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia manualne Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia manualne Little Hands ZABAWY ROZWOJOWE KSZTAŁTUJĄCE WYOBRAŹNIĘ, INTELIGENCJĘ, KONCENTRACJĘ, ROZWIJAJĄCE KOORDYNACJE RĘKI I OKA ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZY UŻYCIU: KREDEK, FARB, BIBUŁY,CIASTOLINY, PLASTELINY DZIECI RYSUJĄ, MALUJĄ, WYDZIERAJĄ, LEPIĄ KSZTAŁTUJĄ UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z PROSTYCH NARZĘDZI TECHNICZNYCH Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki
 

Zajęcia manualne Little Hands ZABAWY ROZWOJOWE KSZTAŁTUJĄCE WYOBRAŹNIĘ, INTELIGENCJĘ, KONCENTRACJĘ, ROZWIJAJĄCE KOORDYNACJE RĘKI I OKA ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZY UŻYCIU: KREDEK, FARB, CIASTOLINY, DZIECI RYSUJĄ, MALUJĄ, WYDZIERAJĄ, LEPIĄ KSZTAŁTUJĄ UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z PROSTYCH NARZĘDZI TECHNICZNYCH Dostępne w grupach:
Rybki
 
Zajęcia muzyczne Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia poranne- realizacja podstawy programowej Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 

Zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Zajęcia sensoryczne Little Hands Dostępne w grupach:
Rybki, Jeżyki, Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 

Little Hands
4,00 zł Gimnastyka korekcyjna Little Hands W grup[ie przedszkolnej zajęcia trwaja 45 min natomiast w żłobku 30 min. Dostępne w grupach:
Jeżyki, Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
25,00 zł Język angielski Little Hands Dostępne w grupach:
Żabki- 3-4 latki, Żabki 5-6 latki
 
Strona wygenerowana
za pomocą systemu Dzień Smyka